Search
Close this search box.
Blog

Spoor twee traject: de 5 meestgestelde vragen

Spoor twee traject | Loper

Alles wat je moet weten

Als er binnen jouw bedrijf sprake is van langdurig verzuim, dan ben je als werkgever volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om actie te ondernemen. Tijdens het eerste traject staat de re-integratie van je zieke medewerker binnen je bedrijf centraal. Als dit niet meer mogelijk is, begint het spoor twee traject. In deze blog geven we je antwoord op de vijf meest gestelde vragen over re-integratie tweede spoor.

1. Wat is een tweede spoor traject precies?

Een tweede spoor traject is een re-integratietraject dat wordt ingezet wanneer een medewerker langdurig ziek is en niet meer in staat is om terug te keren naar zijn of haar eigen functie of andere functie bij de huidige werkgever. In zo’n geval wordt er gekeken naar mogelijkheden om de medewerker te laten re-integreren bij een andere werkgever, buiten het huidige bedrijf. Dit wordt het “tweede spoor” genoemd.

Het tweede spoor traject omvat verschillende stappen, waaronder het in kaart brengen van de mogelijkheden en capaciteiten van de medewerker, het zoeken naar passende vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en cv’s, en het begeleiden van de medewerker bij sollicitatiegesprekken. Het doel is om de medewerker te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe passende baan, waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar belastbaarheid en mogelijkheden. Dit traject wordt meestal uitgevoerd door een re-integratiebureau dat gespecialiseerd is in tweede spoor trajecten.

2. Wanneer start je re-integratie tweede spoor op?

Re-integratie tweede spoor begint in Nederland wanneer het duidelijk wordt dat de medewerker niet meer kan terugkeren naar zijn of haar huidige functie bij de huidige werkgever, maar wellicht nog wel elders kan werken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. De werkgever is verplicht om samen met de medewerker te zoeken naar passende mogelijkheden buiten het eigen bedrijf.

Het tweede spoor traject begint op zijn vroegst na week 8 van de ziekmelding en uiterlijk in week 58 van de ziekmelding. Dit betekent dat het traject ergens tussen deze twee periodes moet worden gestart. Het tweede spoor traject duurt over het algemeen tussen de negen en twaalf maanden, met een wettelijk maximum van twee jaar. Dit geeft zowel de werkgever als de medewerker voldoende tijd om zich actief in te zetten voor een succesvolle re-integratie buiten de huidige werkgever.

3. Is een tweede spoor traject verplicht?

Ja, als werkgever ben je verplicht om een spoor twee traject in te zetten, ook als er nog mogelijkheden zijn in het eerste spoor. De verantwoordelijkheid voor het succes van het spoor twee traject ligt bij zowel de werkgever als de medewerker. Dit betekent dat tegelijkertijd externe carrièremogelijkheden worden verkend, terwijl er nog kansen zijn binnen de huidige organisatie. 

Het is een verplichting die voortvloeit uit de Wet Verbetering Poortwachter, die regels bevat voor de re-integratie van zieke medewerkers. Als werkgever dien je dus actief mee te werken aan een tweede spoor traject en te zorgen voor passende begeleiding en ondersteuning voor de medewerker bij het vinden van ander werk buiten de organisatie. Lees hier meer over verplichtingen voor de werkgever.

4. Wanneer stopt een spoor twee traject?

Een tweede spoor traject stopt wanneer één van de volgende situaties zich voordoet:

  • De medewerker vindt passend werk bij een andere werkgever en gaat daar aan de slag.
  • De medewerker is hersteld en kan terugkeren naar zijn of haar eigen functie bij de huidige werkgever.
  • De re-integratieverplichting is na 104 weken voldaan. 

Dat laatste betekent echter niet automatisch dat er geen realistische vooruitzichten meer zijn op een geslaagde re-integratie. Vaak heeft de medewerker simpelweg nog niet de juiste baan gevonden. In dat geval kan de medewerker aanspraak maken op een WW-uitkering. Als de medewerker na deze periode nog steeds ziek of arbeidsongeschikt is, kan hij of zij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Het UWV zal een beoordeling uitvoeren om te bepalen of de medewerker recht heeft op een uitkering. Als de medewerker in aanmerking komt voor een WIA- of WW-uitkering, wordt het spoor twee traject beëindigd.

5. Wat als re-integreren niet lukt?

Als het niet lukt om binnen het tweede spoor traject een nieuwe, passende baan te vinden, wordt uiterlijk in week 93 van arbeidsongeschiktheid de WIA-aanvraag ingediend. Deze aanvraag kan leiden tot een WIA-uitkering of een WW-uitkering, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Beide uitkeringen bieden financiële ondersteuning aan medewerkers die gedeeltelijk of volledig niet meer kunnen werken.

Is het tweede spoor traject dan voor niets geweest?

Absoluut niet. Bij Loper leren we de medewerker in het spoor twee traject om de regie in eigen handen te nemen. Dit betekent dat de medewerker na het doorlopen van een tweede spoor traject bij Loper de kennis en vaardigheden bezit om zelfstandig de arbeidsmarkt te benaderen. Zó werkt Loper.

Heb je naar aanleiding van de blog nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Lees ook