Search
Close this search box.
Blog

Wat is een WIA-uitkering en hoe vraag je hem aan?

WIA-Uitkering | Loper

Alles wat je moet weten over de WIA

Het laatste wat je wilt wanneer je ziek thuis zit, is je bezighouden met ingewikkelde zaken rondom een WIA-uitkering. Maar wat houdt zo’n uitkering eigenlijk in? Hieronder leggen we je uit hoe het systeem werkt, wat je rechten zijn en hoe het zit met je verplichtingen wat betreft sollicitaties.

Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’, en is bedoeld voor mensen die door ziekte gedeeltelijk of helemaal niet meer kunnen werken. De Wet WIA heeft als doel je door een financieel uitdagende periode heen te loodsen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat je op termijn weer zelfstandig verder kunt. Want ziek zijn is al vervelend genoeg.

WIA-uitkering: wanneer heb je er recht op?

Natuurlijk krijgt niet zomaar iedereen een WIA-uitkering. Je komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent langer dan 2 jaar (104 weken) ziek of arbeidsongeschikt.
  • Je bent minimaal voor 35% arbeidsongeschikt. Dit percentage wordt vastgesteld door de arbeidsdeskundige nadat je een medische keuring hebt gehad.
  • Op het moment dat je ziek werd, was je verzekerd voor de WIA.

Welke WIA-uitkeringen zijn er?

De WIA kent twee verschillende uitkeringen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Welke van deze uitkeringen je ontvangt, is afhankelijk van je mate van arbeidsongeschiktheid. Dat is dus per persoon verschillend.

WGA-uitkering
Je komt in aanmerking voor een WGA-uitkering als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent óf als je nu niet kunt werken, maar de verwachting is dat je in de toekomst wel kunt werken. Hoe hoog een WGA-uitkering is, is afhankelijk van je situatie. Ook de duur van deze uitkering verschilt per soort WGA-uitkering.

IVA-uitkering
Voor de IVA kom je in aanmerking als je 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent, en de kans op herstel zeer klein is. Met een IVA-uitkering heb je recht op 75% van je laatstverdiende loon. Je ontvangt een IVA-uitkering tot je de AOW-leeftijd bereikt hebt en officieel met pensioen mag. Tenzij er natuurlijk iets verandert in de situatie.

Verplichtingen tijdens WIA

Wanneer de aanvraag voor een WIA-uitkering is goedgekeurd en de uitkering is toegekend, zijn er een aantal verplichtingen waar je je tijdens de uitkering aan moet houden. Dit wordt samen met het UWV vastgelegd in een plan.

Inlichtingenplicht
Zowel bij de WGA als de IVA heb je een inlichtingenplicht. Dit betekent dat je verplicht bent om alle informatie die van invloed kan zijn op jouw uitkering met het UWV te delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van een nieuwe baan, het doorbrengen van een lange vakantie in het buitenland, of wanneer je in het ziekenhuis bent opgenomen. Het tijdig en volledig verstrekken van deze informatie is essentieel om ervoor te zorgen dat je uitkering correct wordt vastgesteld en dat er geen misverstanden ontstaan.

Controlevoorschriften
Ook ben je verplicht om je te houden aan controlevoorschriften. Dit houdt onder andere in dat je aanwezig moet zijn op het spreekuur van het UWV als je daarvoor wordt uitgenodigd. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan gevolgen hebben voor je uitkering, dus het is belangrijk om hieraan te voldoen en tijdig aanwezig te zijn op de afspraken die worden gemaakt.

Sollicitatieplicht
Bij de WGA-uitkering is sollicitatieplicht van toepassing, aangezien je nog deels arbeidsgeschikt bent. Bij de IVA-uitkering ben je volledig arbeidsongeschikt verklaard en hoef je niet meer te werken. Als richtlijn voor de sollicitatieplicht geldt dat je minimaal twee keer per maand een vacaturebank moet raadplegen en ten minste vier keer per maand een sollicitatieactiviteit moet verrichten. Het naleven van deze richtlijnen is belangrijk om te voldoen aan de voorwaarden van je WGA-uitkering. Wil je weten hoe je een goed cv maakt? Lees het in onze blog!

Vanaf wanneer vraag je een WIA-uitkering aan?

Je kunt een WIA-uitkering aanvragen nadat je gedurende 88 weken ziek bent geweest. Op dat moment zal het UWV automatisch een brief naar je sturen met alle benodigde informatie om de WIA-uitkering aan te vragen. In deze brief wordt tevens vermeld tot wanneer je uiterlijk de WIA-uitkering kunt aanvragen. Je hebt ook de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen en de WIA-uitkering aan te vragen bij het UWV.

Heb je vragen over de WIA-uitkering? Neem gerust contact met ons op.

 

Lees ook