Search
Close this search box.

Disclaimer

De website www.loper.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Loper B.V.. Het is niet toegestaan om de website, delen daarvan, tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te kopiëren, op te slaan of te hergebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loper B.V.. 

De inhoud van de website van Loper B.V. is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Loper B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die door Loper B.V. wordt gepubliceerd onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het gebruik van de website van Loper B.V. is geheel vrijblijvend, Loper B.V. is niet aansprakelijk indien de informatie op de website onvolledig is en/of onjuistheden bevat. 

Loper B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen van de website, met inbegrip van deze disclaimer, met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.