Search
Close this search box.

Re-integratie Spoor 2

Wanneer een medewerker uitvalt, gaat deze na verloop van tijd meestal weer aan het werk. Soms zijn er echter situaties waarin verzuim langer duurt.

Als werkgever ben je verplicht zorg te dragen voor je langdurig zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker. Je moet hem of haar ondersteunen terug te keren naar de oude functie. Als dat niet lukt, moet je de functie passend maken, óf zoeken naar een andere passende functie binnen de eigen organisatie. Dit is een Spoor 1 re-integratietraject.

Als het na een jaar verzuim géén passende functie binnen je eigen organisatie is gevonden, moet je daarnaast ook op zoek naar een nieuwe werkplek bij een andere werkgever. Dit is bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en heet Spoor 2 re-integratie. Loper begeleidt en adviseert jou én je medewerker in dit traject.

Wat kun je van Loper verwachten
in het re-integratietraject?

Goed werkgeverschap en schadelastbeperking

Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk dat je medewerker begeleid wordt naar een nieuw arbeidsperspectief. Zo kan hij of zij waardig en in goede harmonie de organisatie verlaten.

Wij helpen je medewerker snel en doelgericht naar een nieuwe functie zodat de loonkosten niet langer dan nodig doorlopen. In de WVP staan jouw verplichtingen als werkgever benoemd, én die van je medewerker. Hij of zij moet actief aan de re-integratie meewerken.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratieverplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en de ziekteverzuimbegeleiding. Als je als werkgever de wettelijke regels niet goed opvolgt, kan dat financiële gevolgen hebben.

Loper ondersteunt en adviseert jou als werkgever over alle wetten en regels die in re-integratietrajecten van toepassing zijn. Zo voorkom of beperk je de schadelast en weet je zeker dat je het traject Poortwachterproof doorloopt.

Ons re-integratietraject bestaat uit vijf fasen:

Kennismaking en intake

We starten met een persoonlijke kennismaking met jou als werkgever en je medewerker. Een helder beeld van de medewerker is voor ons belangrijk. Wie is hij of zij? Waar liggen talenten? Wat is de belastbaarheid? Wat zou hij of zij graag willen? De werkcoach van Loper brengt samen met je medewerker in kaart welke factoren belangrijk zijn voor een succesvol re-integratietraject.

Carrièremogelijkheden bepalen

Samen met je medewerker bepalen we welke beroepsperspectieven realistisch zijn. Wat is de kortste route naar werk en wat moet er gebeuren om die route te realiseren? We diepen dit volledig uit in een trajectplan. De focus ligt erop mensen vertrouwen terug te geven en gemotiveerd te krijgen om terug te keren naar werk. Inzicht in de eigen talenten en focus op de mogelijkheden is hierbij belangrijk. We helpen je medewerker heel concreet bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt

Nadat we de carrièremogelijkheden hebben bepaald, geven we invulling aan de vraag: wat is er nodig om in dit nieuwe beroepsperspectief te kunnen starten? Denk aan het opstellen van een goed cv, het trainen van presentatievaardigheden (fysiek en op social media), het verder ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en het je medewerker bewust maken van kansen in zijn of haar netwerk. Wist je dat uit onderzoek blijkt dat een hoog percentage middelbaar en hoger opgeleiden een baan vindt via zijn of haar eigen netwerk?

Kansen op de arbeidsmarkt benutten

Nu de medewerker de afstand tot de arbeidsmarkt heeft verkleind is hij of zij in staat om de zoektocht naar een passende baan te starten. Het is tijd om de zoektocht naar een geschikte baan te beginnen! Bij Loper begeleiden we je medewerker bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. We bieden handvatten en inzicht in beschikbare kansen, en evalueren regelmatig samen met je medewerker om de voortgang te bespreken en te optimaliseren. Met als uiteindelijk doel natuurlijk het vinden van een nieuwe baan!

Eindfase en nazorg

Ook als je medewerker in zijn nieuwe functie aan de slag is, heeft de werkcoach in de eerste periode regelmatig contact met de medewerker. Als hij of zij om wat voor reden geen nieuwe baan heeft gevonden na het re-integratietraject, gaat je medewerker van rechtswege uit dienst. Voor die tijd moet door hem of haar een WIA-aanvraag zijn ingediend. Hier helpen we bij en ook na afloop blijven we graag betrokken.